تاريخ : شنبه ۳۰ شهریور۱۳۹۲ | 8:1 | نویسنده : پرینـــاز
میترسم اگر یک شب هم راضی شدی به خوابم بیایی...

من به یادت بیدار نشسته باشم!


"ناشناس"